Kho Hàng Hóa VIỆT THÁI
05 11-6536759

Kho Hàng Hóa VIỆT THÁI

22-36 Đường Hoàng Văn Thái,
P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu
Đà Nẵng, Việt Nam

T 05 1138 21696
F 05 1138 37559
E warehouse@vietthaidanang.com.vn

Giờ mở cửa

Thứ 2–Thứ 7 8:00am–3:00pm

Trừ ngày lễ

Đăng ký bản tin
Theo dõi các bản tin VIP đầy cảm hứng